Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Tak stanowi prawo oświatowe. Zazwyczaj zgłasza się kilka osób. Zdarza się jednak, że przystępuje do niego tylko jeden kandydat. Tak było w ostatnim konkursie w województwie pomorskim i lubuskim.

Jak udało się nam ustalić, kontrkandydatów nie miała także kontrowersyjna małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Do konkursu zgłosiło się wprawdzie czterech kandydatów, ale nie spełniali wymogów formalnych. A nie są one wyśrubowane. Zgodnie z art. 50 prawa oświatowego o stanowisko kuratora może starać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego. Musi mieć też doświadczenie zawodowe – co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. Sporo osób spełnia te kryteria. Dlaczego kandydatów na kuratorów można policzyć na palcach jednej ręki?

– Konkursy to fikcja. Jeszcze przed ich ogłoszeniem wiadomo, kto wygra. Nikt nie chce więc stawać przeciwko namaszczonemu kandydatowi. Ta fikcja trwa od lat, ale żadna z kolejnych ekip rządzących nie zmieniła prawa. Konkursy są przecież takie demokratyczne – ironizuje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zgodnie z prawem oświatowym kuratora oświaty na wniosek wojewody powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister może go odwołać także z własnej inicjatywy.

Jeżeli do konkursu nikt nie przystąpi albo w wyniku konkursu nie został wyłoniony żaden kandydat, minister, po zasięgnięciu opinii wojewody, może powołać ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki ustawowe.

Czytaj więcej

Lex Czarnek przyjęte przez Sejm. Co to oznacza dla polskich szkół?

Kuratorzy oświaty na skutek nowelizacji prawa oświatowego, uchwalonego przez Sejm na ostatnim posiedzeniu (tzw. lex Czarnek), mogą wkrótce otrzymać więcej uprawnień. Nowelizacja została skierowana do Senatu.

Po jej wejściu w życie wszystkie zajęcia organizowane w szkole przez organizacje pozarządowe (poza harcerskimi) i stowarzyszenia będą musiały zyskać akceptację kuratora. Dyrektor będzie miał obowiązek przed rozpoczęciem takich zajęć uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a potem uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Zgodnie z nowelizacją, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie spełni zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, ten będzie mógł go wezwać do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli nadal będzie ignorował zalecenia, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o jego odwołanie w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nowela wzmacnia także nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi.

Czytaj więcej

Lex Czarnek nie podoba się prezydentowi? Nieoficjalnie: będzie spotkanie