[b][i]Mimo iż ogródki przydomowe są ogrodzone solidnie i jednakowo na osiedlu, to sąsiad postawił sobie dodatkowo wysokie pełne ogrodzenie z pergoli. Ogrodzenie to stworzyło niebezpieczeństwo łatwego wejścia na mój balkon na I piętrze. Istnieje również niebezpieczeństwo napaści na wychodzących, bo nie widać nic za ogrodzeniem. Ogródek nie jest własnością użytkownika. Czy bez zgody wspólnoty można postawić takie ogrodzenie?[/i][/b]

[b]-Cz.K.[/b]

Z listu czytelnika można wnioskować, że sąsiad ma prawo wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego będącego częścią nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali[/link]. W takim przypadku sposób korzystania z ogródka powinna określać umowa zawarta przez sąsiada i współwłaścicieli pozostałych lokali reprezentowanych przez wspólnotę mieszkaniową. Istnieje wprawdzie spór wśród prawników co do prawnej możliwości zawarcia takiej umowy, lecz Sąd Najwyższy opowiedział się za jej dopuszczalnością w uchwale 19 czerwca 2007 r. (sygn. III CZP 59/07).

Jeśli sama umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej (ogródka) nie rozstrzyga tak szczegółowych kwestii, jak prawo do stawiania ogrodzenia czy też np. do grillowania na terenie ogródka, to można je określić w regulaminie korzystania z ogródków albo w regulaminie porządku domowego wspólnoty.

Brak stosownych wytycznych w umowie lub w regulaminie może być przyczyną konfliktów we wspólnocie, gdyż ustawa o własności lokali nie reguluje problemów związanych z wyłącznym korzystaniem z nieruchomości wspólnej przez niektórych członków wspólnoty. Pozostają wtedy ogólne przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 206: "Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli." W takim kontekście postawienie wysokiego ogrodzenia wymagałoby zgody wspólnoty, a przynajmniej - jej zarządu lub zarządcy.