Dostęp do ksiąg wieczystych, które znajdują się w Centralnej Bazie Danych, możliwy jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

- Rozwiązanie, które dzisiaj wprowadzamy, ma na celu ułatwienie wglądu do ksiąg wieczystych ich właścicielom, stąd konieczność wpisania numeru księgi – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie Danych Można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd.

Swobodny dostęp do ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej.

Do tej pory dostęp do ksiąg wieczystych mieli ci, którzy udali się do sądu.

Od dzisiaj możemy to zrobić bez wychodzenia z domu. I to oczywiście za darmo.