Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest jednoznaczne: celnik, który został przeniesiony na etat, powinien dostać świadectwo służby po jej zakończeniu.

Problem wziął się z tego, że zarówno przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, jak i przepisy wprowadzające ustawę o KAS nie przewidują w takim przypadku dodatkowych działań. Okazało się więc, że część celników odchodzących z administracji skarbowej po przeniesieniu ich na etaty, w świadectwach pracy ma uwzględniony wyłącznie staż cywilny, bez często kilkunastu, a bywa, że i kilkudziesięciu lat służby mundurowej.

Co gorsza, część sądów rozpatrująca odwołania od treści takich świadectw pracy nie znajduje podstawy do tego, by w takich świadectwach znajdowały się wspomniane informacje.

W sprawie, którą w środę zajął się Sąd Najwyższy, o wydanie świadectwa służby wystąpiła dwójka byłych celników, którzy pracowali w mundurze od lat 90. W odpowiedzi Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że nadal pracują i choć zmieniła się podstawa ich zatrudnienia, nie ma powodu wydawać im świadectwa.

Czytaj także:

Celnicy muszą walczyć w sądach o emeryturę

Gdy byli celnicy odwołali się do sądu, ten w pierwszej instancji uwzględnił ich roszczenie. Gdy Izba Skarbowa złożyła apelację od wyroku, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne z prośbą o rozstrzygnięcie. Pytał, czy funkcjonariusz służby celno-skarbowej, który przyjął propozycję zatrudnienia w trybie art. 171 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wskutek której dotychczasowy stosunek służby przekształcił się w etat, winien otrzymać świadectwo służby w myśl art. 188 ust. 1 ustawy z o KAS. Sąd zapytał również, kto powinien wystawić to świadectwo.

Do sprawy przyłączył się rzecznik praw obywatelskich, który stanął na stanowisku, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie ma podstaw do tego, by do świadectwa pracy byłego funkcjonariusza celnego wpisać informacje o jego służbie przed reformą.

Z uchwały Sądu Najwyższego z 19 lutego wynika, że wszyscy funkcjonariusze celni, których stosunek służbowy został zamieniony na etat po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, powinni teraz dostać świadectwa służby.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Czym innym jest stosunek pracy, a czym innym administracyjnoprawny. Inne są także przepisy regulujące pracę na etacie i służbę celnika – zauważył Zbigniew Korzeniowski, sędzia Sądu Najwyższego.

Zdaniem SN nie ma wątpliwości, że po przekształceniu stosunku służbowego w etat ten pierwszy ustał, powinno więc zostać wystawione świadectwo pracy.

SN wskazał także, że zobowiązanym do wystawienia świadectwa służby jest Skarb Państwa, którego przedstawicielem jest dyrektor Izby Skarbowej.

Sygnatura akt: III PZP 7/19