Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest jednoznaczne: celnik, który został przeniesiony na etat, powinien dostać świadectwo służby po jej zakończeniu.

Problem wziął się z tego, że zarówno przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, jak i przepisy wprowadzające ustawę o KAS nie przewidują w takim przypadku dodatkowych działań. Okazało się więc, że część celników odchodzących z administracji skarbowej po przeniesieniu ich na etaty, w świadectwach pracy ma uwzględniony wyłącznie staż cywilny, bez często kilkunastu, a bywa, że i kilkudziesięciu lat służby mundurowej.

Co gorsza, część sądów rozpatrująca odwołania od treści takich świadectw pracy nie znajduje podstawy do tego, by w takich świadectwach znajdowały się wspomniane informacje.

W sprawie, którą w środę zajął się Sąd Najwyższy, o wydanie świadectwa służby wystąpiła dwójka byłych celników, którzy pracowali w mundurze od lat 90. W odpowiedzi Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że nadal pracują i choć zmieniła się podstawa ich zatrudnienia, nie ma powodu wydawać im świadectwa.

Czytaj także:

Celnicy muszą walczyć w sądach o emeryturę

Gdy byli celnicy odwołali się do sądu, ten w pierwszej instancji uwzględnił ich roszczenie. Gdy Izba Skarbowa złożyła apelację od wyroku, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne z prośbą o rozstrzygnięcie. Pytał, czy funkcjonariusz służby celno-skarbowej, który przyjął propozycję zatrudnienia w trybie art. 171 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wskutek której dotychczasowy stosunek służby przekształcił się w etat, winien otrzymać świadectwo służby w myśl art. 188 ust. 1 ustawy z o KAS. Sąd zapytał również, kto powinien wystawić to świadectwo.

Do sprawy przyłączył się rzecznik praw obywatelskich, który stanął na stanowisku, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie ma podstaw do tego, by do świadectwa pracy byłego funkcjonariusza celnego wpisać informacje o jego służbie przed reformą.

Z uchwały Sądu Najwyższego z 19 lutego wynika, że wszyscy funkcjonariusze celni, których stosunek służbowy został zamieniony na etat po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, powinni teraz dostać świadectwa służby.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

– Czym innym jest stosunek pracy, a czym innym administracyjnoprawny. Inne są także przepisy regulujące pracę na etacie i służbę celnika – zauważył Zbigniew Korzeniowski, sędzia Sądu Najwyższego.

Zdaniem SN nie ma wątpliwości, że po przekształceniu stosunku służbowego w etat ten pierwszy ustał, powinno więc zostać wystawione świadectwo pracy.

SN wskazał także, że zobowiązanym do wystawienia świadectwa służby jest Skarb Państwa, którego przedstawicielem jest dyrektor Izby Skarbowej.

Sygnatura akt: III PZP 7/19