Zgłoszenia do służby będzie można składać  w 102 lokalizacjach w całym kraju - odbędą się 32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi, a poza tym będzie  70 punktów rekrutacyjnych. Zgłoszenia będą przyjmowane także online na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/ .

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00.   Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i  wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej otrzymywać będzie wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych - od 4560 zł. Zyska też pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, a także pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska). Poza tym czas odbywania dobrowolnej służby wliczany będzie do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z 28-dniowego szkolenia podstawowego oraz 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Tego pierwszego nie muszą odbywać osoby, które już składały przysięgę wojskową.

Czytaj więcej

Jak armia kusi ochotników do wstąpienia w jej szeregi

Nie każdy może wstąpić do dobrowolnej służby. Kandydat musi spełniać takie warunki:

- wiek minimum 18 lat

- polskie obywatelstwo

- wykształcenie co najmniej podstawowe

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- niekaralność za przestępstwo umyślne

- nieposzlakowana opinia

Do zgłoszenia dołączyć należy:

- kopię dokumentu tożsamości;

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej.

- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.