Policjanci, strażacy, pogranicznicy i borowcy w przyszłym roku otrzymają podwyżki. Przewidziano je w projektach rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyniosą 253 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej – 274 zł. Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenia w służbach będą równe. Przeciętne wynagrodzenie policjanta wyniesie 4859 zł, strażaka 4768 zł, funkcjonariusza Straży Granicznej 4890 zł. Najwięcej zarobią funkcjonariusze BOR, średnio 5042 zł.

Podwyżki przewidziano w programie modernizacji służb w latach 2017–2020. Rozporządzenia mają służyć jego wykonaniu. To jednak dopiero początek. W ciągu czterech najbliższych lat uposażenie policjantów i pograniczników zwiększy się średnio o 609 zł, a strażaków i borowców o 597 zł.

Program ma wzmocnić motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zapewnić konkurencyjność wynagrodzeń pracowników cywilnych. Ma też umożliwić unowocześnienie sprzętu.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe