Straż Graniczna przyjrzy się kontrolerom ruchu lotniczego, wszystkim zatrudnionym w strefie operacyjnej lotniska, w punktach handlowych lub usługowych oraz pracownikom mającym dostęp do systemów informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego. Tak wynika z projektu nowelizacji prawa lotniczego.

Obecnie straż weryfikuje około 15–17 tys. osób rocznie. Po zmianach wymuszonych unijnym rozporządzeniem 2019/103 będzie sprawdzać ok. 40 tys. osób, a przy uwzględnieniu funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego nawet 60 tys. osób rocznie.

Czytaj także:

Sprawcy zakłócającemu porządek w samolocie lub na lotnisku będzie grozić grzywna

Podstawowa weryfikacja polega na sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z co najmniej ostatnich pięciu lat oraz sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu i kształceniu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne