Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt zmian ustawy o policji i niektórych innych ustaw. Chodzi o powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rząd chce je powołać jak najszybciej. Biuro będzie jednostką policji, która odpowie za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.

Czytaj więcej

Małoletni zostaną objęci szczególną ochroną

W związku z powołaniem nowej służby w policji przybędzie docelowo nawet 1800 etatów.

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy szukają swoich ofiar w internecie.

Nowe Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej.

Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości. Nową jednostką kierować będzie komendant Centralnego Biura podległy komendantowi głównemu policji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe wynikające z ustawy o policji.

Przy naborze do służby pod uwagę brane będą przede wszystkim wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego potrzebnego w tej dziedzinie.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu