Posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji chcą zmienić przepisy o naborze do służby w policji. Komisyjny projekt jest już gotowy i czeka na pierwsze czytanie w Sejmie.

Zmiany dotyczą warunków, jakie musi spełniać osoba pragnąca podjąć służbę w policji, oraz postępowania kwalifikacyjnego. Autorzy chcą, by podczas przyjmowania do służby zrezygnowano z wymogu niekaralności za wykroczenia. Dziś od policjanta wymaga się niekaralności zarówno za przestępstwa, jak i wykroczenia. Postępowanie kwalifikacyjne jest więc przerywane, gdy dojdzie do ukarania nawet za drobne wykroczenie. Posłowie uznali, że to zbyt rygorystyczne.

To niejedyna korekta. Zmiany nastąpią też w przepisach o postępowaniu kwalifikacyjnym. Autorzy chcą, by informacja o jego wyniku stanowiła informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym (od złożenia podania przez testy wiedzy i sprawności aż do rozmowy kwalifikacyjnej).

Minister spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu miałby też określać zakres informacji o wolnych stanowiskach oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej. Zainteresowani pracą w policji mieliby dzięki temu informacje o terminach i limitach przyjęć w danym roku.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Przeczytaj także artykuły:

Czytaj także w serwisie:

» Sfera budżetowa » Mundurowi » Policja