Posłowie przyznali policjantom prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop na takich samych zasadach jak innym pracownikom. Sejm uchwalił w piątek zmiany w ustawie o policji. Nowelę wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z konstytucją przepis ustawy ograniczający ekwiwalent urlopowy dla zwalnianego funkcjonariusza do ostatnich trzech lat służby. Z kolei policjant zwolniony dyscyplinarnie będzie miał prawo do 50 proc. odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta