Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu jeszcze raz rozpozna sprawę policjanta, który pracując w biurze prasowym komendy policji, miał naruszyć dyscyplinę służbową i zasady etyki.

Został obwiniony o to, że pełniąc obowiązki asystenta ds. prasowo-informacyjnych, umieścił na stronie internetowej komendy m.in. informację: „Policjanci opanowali bunt w poprawczaku". Z informacji wynikało, że doszło do buntu z udziałem wychowanków, a dzięki zdecydowanej interwencji policjantów nie rozpowszechnił się. Zdaniem przełożonych podając taką informację, policjant naruszył społeczny wizerunek policji. Ukarali go za to naganą.

Sprawa trafiła do WSA, który uchylił orzeczenie wydane przez komendanta. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaś ten wyrok i nakazał sprawę jeszcze raz rozpatrzyć. – Przełożony dyscyplinarny może odstąpić od ukarania, jeżeli stopień winy lub stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego dla służby nie jest znaczny, a właściwości i warunki osobiste policjanta oraz dotychczasowy przebieg służby uzasadniają przypuszczenie, że pomimo odstąpienia od ukarania będzie on przestrzegał dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej – uznał NSA.

Sygnatura akt: I OSK 1598/15