Prace nad zmianą przepisów dotyczących serwisów z wideo w sieci (w tym także tych działających w Europie, ale zarejestrowanych poza tym kontynentem) trwają w UE od roku i są związane z nowelizacją tzw. dyrektywy audiowizualnej w sposób, który pozwoli objąć zakresem jej obowiązywania także tzw. serwisy OTT („over the top" – internetowe platformy z filmami i serialami). Pierwotnie unijna propozycja zakładała ustalenie tzw. kwot europejskich dla serwisów z wideo w sieci na poziomie 20 proc. Ostatecznie jednak Rada UE właśnie przyjęła kwotę europejską w wysokości 30 proc.

Decyzją rady dyrektywa będzie teraz obowiązywała także platformy społecznościom w sieci.

- Po zmianach także serwisy z wideo na żądanie będą musiały promować produkcje europejskie, bo obejmie je obowiązek zapewnienia 30 proc. treści wyprodukowanych w Europie. Państwa członkowskie zyskają także możliwość pobierania finansowego wsparcia dla produkcji europejskich od dostawców takich usług, także, gdy są one zarejestrowane w innych krajach, z wyjątkiem start-upów i małych przedsiębiorstw – podano.

Nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych jest częścią działań zmierzających do wprowadzenia w Europie Jednolitego Rynku Cyfrowego.