Umowa jest wynikiem 18 miesięcy negocjacji i odpowiedzią na dyrektywę UE z 2019 r. o wynagrodzeniu za treści informacyjne online. Ta dyrektywa jest podstawą wielu sporów na świecie między gigantami internetowymi a mediami.

- Umowa obejmuje całą Unię Europejską, we wszystkich językach w których działa AFP, nawet w krajach, które nie wprowadziły dyrektywy – tłumaczy Fabrice Fries, prezes AFP. Opisuje umowę jako „pionierską” i „kulminację długiej walki”.

Czytaj więcej

Francja na wojnie z Google. Olbrzymia kara

AFP tworzy i dystrybuuje treści multimedialne dla swoich klientów w 6 językach na całym świecie.

Po początkowej niechęci do płacenia francuskim gazetom za korzystanie z ich treści, Google ostatecznie podpisało trzyletnią umowę ramową z niektórymi wydawcami krajowymi na początku 2021 r., ale i tak zostało ukarane grzywną w wysokości 500 mln euro przez urząd ds. konkurencji w połowie lipca za nie negocjowanie "w dobrej wierze". Google odwołało się od kary i kontynuowało negocjacje.

Czytaj więcej

Google ugina się. Zaczyna płacić mediom za treści

Prezes AFP zaznaczył, że najnowsza umowa „przyczyni się do tworzenia wysokiej jakości informacji i rozwoju innowacji w agencji”.