Niemal co trzeci dziennikarz zarabia powyżej 5,5 tys. zł netto. Wśród pracowników warszawskich redakcji odsetek ten wynosi ponad 52 proc.

Ponad etat

Jak informuje raport "Dziennikarze 2016", ponad 65 proc. badanych pracuje dla jednej redakcji, głównie ogólnopolskich, ale już co piąty - w dwóch. Niemal połowa wskazuje, że spędza od 9 do 11 godzin dziennie na wykonywaniu zawodowych obowiązków. Co trzeci dziennikarz przyznaje się do przepracowania dwóch niedziel w miesiącu.

Niezmiennie spotkania z informatorami, kontakt telefoniczny czy mailowy są podstawą do zbierania materiałów. Tylko 5,8 proc. badanych wskazało, że ich praca wiąże się ze służbowymi wyjazdami. Co siódmy dziennikarz utrzymuje się wyłącznie z pracy na tym stanowisku. Pozostali zarabiają także na uczelniach, prowadząc szkolenia czy zajmując się innymi formami współpracy medialnej.

W Warszawie lepiej

W zawodzie dziennikarza lepiej zarabiają mężczyźni, z których ponad 38 proc. może liczyć na najwyższe zarobki. Wśród kobiet sytuacja jest nieco gorsza (ponad 25 proc.). Różnice są również widoczne między redakcjami lokalnymi a stołecznymi. W mniejszych miastach o wiele trudniej o wysokie wynagrodzenie; co dziewiąty zarabia tam poniżej 2 tys. zł netto (w Warszawie jest to 3,5 proc. badanych).

Z informacji zebranych przez PressInstitute wynika, że ostatnie dwa lata przyniosły wzrost pensji dla co trzeciego dziennikarza, a co piąty z nich awansował. Jednak jedynie jedna trzecia z nich może liczyć na prywatną opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju.

Trudna pasja

Jak przyznała zdecydowana większość respondentów (ponad 86 proc.), ich praca jest ich zawodowym powołaniem. Co trzeci planuje zostać w tej branży do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dziennikarze podkreślali, że ostatnie lata przyniosły ich zawodowi spadek prestiżu. Narzekają na brak profesjonalizmu osób, które rozpoczynają pracę na tym stanowisku. Aż dziewięć na dziesięć osób przyznaje, że nie dostrzega korzystnych perspektyw dla zmian w tym zawodzie.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Mimo to, branża będzie poszukiwać specjalistów. Brakuje osób z zacięciem dziennikarskim, które chcą łączyć swoje umiejętności z wykształceniem w kierunku danej gałęzi. Największe szanse na zatrudnienie mają dziennikarze zajmujący się ekonomią, nowymi technologiami, sprawami społecznymi i polityką. Potrzebne jest do tego jednak odpowiednie wykształcenie; dziennikarstwo ukończyło ponad 28 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 398 dziennikarzy, zatrudnionych w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz online w całej Polsce.