Komisja Europejska i sieć Europa Nostra, zajmująca się europejskim dziedzictwem, wybrała w tym roku 25 laureatów z 16 państw ze 149 zgłoszeń, nadesłanych przez ponad 30 krajów.

Przyznała również Nagrodę Specjalną w dziedzinie Dziedzictwa Europejskiego – straży pożarnej, która 15 kwietnia w Paryżu walczyła z płomieniami, niszczącymi katedrę Notre Dame.

Za konserwację uhonorowano też m.in. Zamek Montreuil-Bonnin (Francja), Oratorium pałacu Partal w Alhambrze w Granadzie (Hiszpania), Portal Chwały w Santiago de Compostela (Hiszpania), katedrę św. Bawona w Haarlem (Holandia), Kaplicę Świętego Całunu w Turynie (Włochy)

Sztolnia Królowa Luiza (będąca częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w tym roku jest jedynym obiektem z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Europie. 

Obecnie to największy kompleks turystyczny, związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i absolutny unikat w skali całej Europy. Wyjątkowy zespół zabytków, obrazujący rozwój technik górniczych i przemysłu wydobywczego w tym regionie, a zarazem reprezentatywny przykład zmian, jakie zachodziły w europejskim przemyśle przez ostatnich 200 lat.

Powstała w 1791 kopalnia Królowa Luiza miała unikalny wkład w historię rozwoju przemysłu na Śląsku i w Europie. Dzięki jej działalności Zabrze przekształciło się z małej osady w duże miasto. 

Rewitalizacja górniczego kompleksu Sztolnia Królowa Luiza został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Miasta Zabrze, Województwa Śląskiego, Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Trwała blisko 15 lat i obejmowała zarówno część naziemną, jak i podziemne korytarze o długości ponad 5 km.

Zwiedzanie kompleksu jest bardzo urozmaicone: można obejrzeć wielkogabarytowe maszyny górnicze, ekspozycje poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z podziemnym górnictwem węglowym, wędrować przez pokład węgla o grubości ponad 6 metrów i przepłynąć część Sztolni łodziami.

Drugi nasz laureat – projekt „Miejsce przy królewskim stole” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie obejmował 200 warsztatów, wydarzenia plenerowe, rekonstrukcje kulinarne, oparte na przepisach z XVII-XVIII wieku i konferencję naukową „Władza smaku. Europa przy królewskim stole”  zorganizowane przez muzeum dla podniesienia świadomości tradycji i obyczajów kulinarnych europejskich dworów. Projekt zrealizowano w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 wraz z podobnymi działaniami w królewskich pałacach całej Europy, zrzeszonych w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich.

Autopromocja
Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

„Dziś powszechnie uznaje się, że kultura jedzenia stanowi istotny, niematerialny aspekt europejskiego dziedzictwa, a mechanizmy włączania wiedzy na jej temat w szerszy obraz tegoż dziedzictwa stały się w ostatnich czasach obiektem wielkiego zainteresowania. Kładąc większy nacisk na doświadczanie zmysłowe, możemy pogłębić nasze rozumienie roli, jaką jedzenie odgrywało w przeszłości” – oceniło jury, podkreślając oryginalność projektu.

Ceremonia wręczenia Nagród w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się 29 października w Paryżu podczas Europejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego. Poznamy wówczas jeszcze laureatów Grand Prix, z których każdy otrzyma 10 tys. euro oraz laureata nagrody publiczności, wybranego spośród tegorocznych zwycięskich projektów