Jako sołtys Kierdziołek z Chlapkowic – wiejski filozof celnie komentujący rzeczywistość – bawił publiczność przez ponad 60 lat swojej kariery. W latach 90. otrzymał tytuł „honorowego sołtysa III RP”.