Tak wynika z badań, jakie tuż przed 29. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 października 1978 r.) dla Centrum Myśli Jana Pawła II przeprowadził OBOP.

– Pamięć się zaciera, ale symbol Jana Pawła II błyszczy – mówi prof. Krzysztof Koseła, socjolog i członek zespołu badawczego Centrum Myśli Jana Pawła II.

Według sondażu Jan Paweł II jest autorytetem moralnym dla niemal wszystkich – bo aż 94 proc. – Polaków. – Niewiele jest rzeczy, które nas łączą. Polityczne podziały wykopały między nami przepaść, również w rodzinach, ale tym, kto nas łączy, jest Jan Paweł II – dodaje prof. Koseła.

– Papież jest nie tylko autorytetem dla ludzi wierzących, ale także dla połowy niewierzących i jednej czwartej tych, która nigdy nie bywa w kościele. To pokazuje, że Jan Paweł II jest autorytetem ogólnopolskim, narodowym – dopowiada dr Tomasz Żukowski, kierownik zespołu badawczego CMJPII.

63 proc. Polaków deklaruje, że nauczanie i życie papieża przyczyniło się do przemiany ich życia, 18 proc. z nich mówi, że w sposób zdecydowany. Najczęściej twierdzą tak osoby między 40. a 49. rokiem życia, czyli te, które dojrzewały i wchodziły w dorosłe z życiem w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Więcej, bo 79 proc. respondentów, przyznaje, że kieruje się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, w tym 30 proc. badanych w sposób zdecydowany.

– To przekonanie jest na stałym poziomie, a nawet nieco wzrasta – podkreśla prof. Koseła.

Szczegółowe pytania o akceptację elementów papieskiego nauczania pokazują jednak, że Polacy podchodzą do niego selektywnie. – W takich kwestiach jak związki homoseksualne, kapłaństwo kobiet akceptujemy papieskie nauczanie, jesteśmy przeciw rewolucyjnym zmianom, w innych jednak sprawach wyraźnie nie nadążamy za wskazówkami Jana Pawła II – mówi prof. Koseła.

Polacy akceptują nauczanie papieskie w kwestii ekumenizmu, porozumienia z judaizmem i islamem. Co ciekawe, za pojednaniem między chrześcijaństwem a judaizmem opowiadają się częściej ludzie starsi, wykształceni i o poglądach prawicowych. – Tym, co dzieli Polaków w kwestii uznania papieskiego nauczania, jest stosunek do życia w trzech wymiarach: przerywanie ciąży, eutanazja i kara śmierci – podkreśla dr Żukowski.

Jan Paweł II jedną z osi swojego pontyfikatu uczynił stosunek do życia, w tym całkowity sprzeciw wobec aborcji, odrzucając jakiekolwiek powody, które mogłyby ją usprawiedliwić. Takie stanowisko papieża akceptuje 26 proc. Polaków, 42 proc. zgadza się z nim częściowo. Oznacza to, że te osoby dopuszczają aborcję w wyjątkowych przypadkach. Również tylko ponad jedna trzecia rodaków w pełni przyjmuje sprzeciw papieża wobec eutanazji, natomiast tyle samo tylko częściowo, a zatem dopuszcza ją w wyjątkowych sytuacjach.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Sprzeciw Jana Pawła II wobec używania środków antykoncepcyjnych jest jedynym elementem nauczania papieża, który więcej osób odrzuca, niż akceptuje. Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. Również z badania OBOP wynika, że 49 proc. Polaków nie przyjmuje nauczania papieża w tej kwestii, w pełni zaś akceptuje je tylko 1 5 proc.

Najczęściej w tej kwestii nie zgadzają się z poglądami papieża osoby między 20. a 40. rokiem życia. 78 proc. Polaków sprzeciwia się przyznaniu związkom homoseksualnym praw takich jak małżeństwom. Co ciekawe, najwięcej wśród nich jest najmłodszych respondentów między 15 a 19 rokiem życia.

Dla 94 procent z nas papież Polak jest autorytetem moralnym

Badanie przeprowadzono na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II przez OBOP na przełomie września i października tego roku na reprezentatywnej 1000-osobowej próbie Polaków od 15. roku życia. Zespół badawczy CMJPII tworzą socjolodzy: prof. Krzysztof Koseła, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i dr Tomasz Żukowski. 14 października przypada VII Dzień Papieski.