Batalion zastąpi inną jednostkę, która przybyła na Litwę 4 września, by dwa miesiące stacjonować w pobliżu białoruskiej granicy.

- Jest to związane (rozmieszczenie na Litwie amerykańskich batalionów - red.) z sytuacją na Białorusi - oświadczył minister obrony Litwy Rajmundas Karoblis.

Batalion sił USA stacjonujący obecnie na Litwie przybył wcześniej i pozostaje na Białorusi dłużej niż ustaliły rządy w Wilnie i Waszyngtonie przed wybuchem protestów wyborczych na Białorusi.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, którego przeciwnicy oskarżają o sfałszowanie wyborów prezydenckich. Główna rywalka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska, przebywa obecnie na Litwie.

Łukaszenko kilkukrotnie oskarżał Litwę, ale także Polskę o mieszanie się w sprawy Białorusi.

Ostatnio Łukaszenko zapowiedział, że będzie zmuszony zamknąć granicę z Litwą i Polską i skierować na granice więcej wojska. Apelował też do elit rządzących sąsiednimi państwami, aby swoimi działaniami nie doprowadzili do wojny.