Informowaliśmy, że nowa ustawa o TK autorstwa PiS miałaby trafić do Sejmu już za kilkanaście dni.

Tymczasem,  jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza gazeta, już w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu ma znaleźć się projekt noweli o TK. PiS złożył go do Sejmu już 29 kwietnia.  W toku prac w sejmowych ma byc on uzupełniony o wnioski z prac zespołu ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Informacja o skierowaniu projektu do pierwszego czytania znajduje się już na stronach Sejmu.

Fundamentem projektu mają być wnioski z prac zespołu ekspertów powołanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Prace zespołu mają oficjalnie zakończyć się w przyszłym tygodniu.