Informację o śmierci dziennikarza przekazała Informacyjna Agencja Radiowa, potwierdzając ją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

„Włodzimierz Pac z zaangażowaniem wypełniał misję dziennikarza i korespondenta. Utrzymywał kontakty z białoruską opozycją i z Polakami na Białorusi, uczestnicząc z mikrofonem Polskiego Radia w organizowanych przez nich inicjatywach. Relacjonował obchody podtrzymujące polskość i uroczystości upamiętniające Polaków i Białorusinów prześladowanych przez reżim komunistyczny” - napisała IAR.

Pac zaczął pracę w Polskim Radiu na początku lat 90. ubiegłego wieku.