Redakcja nie przewiduje również zmiany formatu dziennika „Rzeczpospolita”, który ma kontynuować rozwój w kierunku pisma o charakterze gospodarczo-politycznym, uczestniczącym w najważniejszych debatach dotyczących naszego państwa.

Kierowany przeze mnie dziennik będzie dalej cechował się umiarkowaniem i zdrowym rozsądkiem w podejściu do bieżących wydarzeń życia publicznego. Jako forum debaty publicznej będzie próbował wyjaśniać i analizować rzeczywistość, a nie opowiadać się po którejś ze stron polskiego sporu politycznego.

Dlatego podtrzymuje chęć kontynowania współpracy z wszystkimi dotychczasowymi Autorami „Plusa Minusa” oraz zobowiązania podjęte wobec współdziałających z nią instytucji.

Informuję również, że decyzja zespołu nie oznacza natychmiastowej wymiany ekipy redagującej magazyn. Dotychczasowi redaktorzy złożyli zapewnienie, że będą wykonywali swoją pracę w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

 

                                                     Bogusław Chrabota