Niechęć do nich wynika najpewniej z niezrozumienia tej formy pomocy uchodźcom. Nie bez znaczenia jest atmosfera strachu tworzona przez polityków. Czy Kościół powinien zrezygnować z pomysłu? – Nawet gdyby 60 czy 80 proc. społeczeństwa było przeciwne uchodźcom, Kościół nie może powiedzieć jak politycy: „Ludzie tego nie chcą, więc tego nie zrobimy" – tak rok temu na to pytanie odpowiedział abp Stanisław Gądecki.