„Smarzowski portretuje ludzi, którzy podczas kazań mają usta pełne frazesów o Bożej miłości i czynieniu dobra. Ale plebanie kryją grzech. (…) A oczyszczenie się Kościoła, tak zawsze w Polsce ważnego, rozliczenie z własnych grzechów i zapobieganie upolitycznieniu i patologiom w przyszłości, jest ważne” – ocenia Barbara Hollender.

„Debata na temat pedofilii wśród duchownych toczy się w Polsce od lat. Kościół zabrał się do pracy i dużą część lekcji odrobił. Ma procedury postępowania ze sprawcą, pomocy dla ofiar, szkoleń. (…) Powstaje pytanie, czy ci, którzy krzyczą, że zależy im na dobru ofiar i dobru Kościoła, są szczerzy. Czy ważniejsze są odszkodowania za przestępcze czyny sprzed lat czy praca nad tym, by nie dochodziło do nich w przyszłości? – zastanawia się Tomasz Krzyżak

Największa grupa respondentów (36 proc.) uważa, że film Wojciecha Smarzowskiego „Kler” ma szanse wpłynąć na postawę hierarchów w sprawie pedofilii wśród duchownych. Jednak częściej niż co czwarty badany (29 proc.) jest przeciwnego zdania. 35 proc. ankietowanych nie umiała w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

 

- Częściej za tym, że film „Kler” wpłynie w jakiś sposób na postawę duchownych, są mężczyźni (37 proc.), osoby w wieku 35-49 lat (40 proc.) oraz badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (40 proc.). Tego zdania są też częściej respondenci o dochodzie netto powyżej 5000 zł (46 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (46 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

"Celem naszego filmu nie jest podejmowanie dyskusji na temat wiary czy krytyka osób wierzących. Wiarę uznajemy za jedną z najbardziej intymnych sfer każdego człowieka. Chcemy jednak mówić o ludzkich działaniach i postawach budzących nasz fundamentalny sprzeciw" - poinformowali producenci.