"Dzisiejszy świat nie tylko coraz bardziej żyje, etsi Deus non daretur (jakby Boga nie było) i jakby nie było wydarzeń Nazaretu i Betlejem, ale coraz usilniej dąży do całkowitego wymazania Go z ludzkiej pamięci i świadomości" - mówił podczas pasterki w sanktuarium w Ludźmierzu metropolita krakowski.

Abp Marek Jędraszewski powołał się na wydany niedawno przez Komisję Europejską „Wewnętrzny przewodnik komunikacji inkluzywnej”, w której KE zalecała, aby nie używać sformułowania „Boże Narodzenie”.

Czytaj więcej

Abp Jędraszewski o plakatach świątecznych: Nowa fala ateizacji

„Wobec głośnych protestów Komisja wycofała się z tej propozycji. (...) Rodzi się jednak jeszcze bardziej istotne pytanie: w jaki sposób prawda o Bożym Narodzeniu, głoszona w Europie od prawie dwóch tysięcy lat, która tak głęboko wniknęła w jej tkankę kulturową, że w pewnym sensie bez niej Europa nie jest w stanie siebie do końca zrozumieć, może kogoś urazić?” – pytał metropolita krakowski. „Jeśli Boże Narodzenie zostanie wyparte z naszego kontynentu, to wtedy nie będzie już więcej Europy w jej kulturowym, a więc najgłębszym znaczeniu, lecz tylko skrawek Eurazji zamieszkały przez ludzi pozbawionych swych duchowych korzeni”.

Komisja Europejska „od jakiegoś czasu coraz bardziej widocznie uzurpuje sobie władzę nie tylko polityczną, ale także kulturową wobec wszystkich swych członków” - dodał Jędraszewski.