Księża policzą nie tylko osoby uczestniczące w mszach świętych, ale też przystępujące do Komunii Świętej.

- Nieco wcześniej niż było to praktykowane dotychczas, już 26września, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych – podaje diecezja warszawsko-praska.

Czytaj więcej

Przywódcy religijni zwołują szczyt klimatyczny w Watykanie

Badanie praktyk religijnych odbywa się raz w roku. Zazwyczaj jest przeprowadzane w październiku, w tak zwaną przeciętną niedzielę, na którą nie przypada żadne kościelne święto lub inna uroczystość religijna.

Tym razem odbędzie się jednak nieco wcześniej, niż było to dotychczas praktykowane. Zaplanowano je na ostatnią niedzielę września. Księża będą liczyć wiernych podczas każdej niedzielnej mszy. Sprawdzą też ile osób przyjmuje Komunię Świętą.

Ale to nie wszystko. - Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy zabytków nieruchomych w parafiach - informowała proboszczów kuria warszawsko-praska.

Parafie otrzymały specjalne kwestionariusze, w którym muszą uwzględnić wiernych obecnych i przystępujących do Komunii świętej na każdej mszy, a także we wszystkich świątyniach należących do danej parafii.

Wypełnione formularze najpierw trafią do miejscowej kurii biskupiej, a następnie są zbiorczo przesyłane do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Zebrane w ten sposób dane posłużą do uaktualnienia statystyk w Kościele katolickim. W ten sposób powstaje tak zwana "mapa religijności".

W ubiegłym roku planowane liczenie wiernych z powodu pandemii oraz związanych z nią obostrzeń nie odbyło. W październiku 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady podczas uroczystości religijnych.

A to oznaczało, że w strefie żółtej w czasie sprawowanych liturgii mogła przebywać w kościele maksymalnie jedna osoba na cztery metry kwadratowe, a w trefie czerwonej jedna osoba na siedem metrów kwadratowych powierzchni świątyni.

- W trosce o zdrowie i życie wiernych, w kontekście ogłoszonych obostrzeń epidemicznych dotyczących m.in. zgromadzeń liturgicznych, planowane liczenie wiernych nie odbędzie się - informowało wówczas biuro prasowe episkopatu.

Wierni rezygnowali także z wielu sakramentów - między innymi chrztów i ślubów, by poczekać na bardziej sprzyjający moment. Liczby za 2020 rok trudno byłoby zatem porównywać z wcześniejszymi.

Z ostatniego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za 2019 rok wynika, że wskaźnik dotyczący uczestnictwa zobowiązanych katolików w mszy świętej wyniósł 36,9 proc. A wskaźnik dotyczący liczby osób przystępujących do Komunii św. wyniósł 16,7 proc.

Coroczne liczenie wiernych prowadzone jest od 1980 roku. Zazwyczaj odbywają się w jedną z niedziel października lub listopada.