Sobecka złożyła zawiadomienie w prokuraturze 7 maja, cztery dni pod wydarzeniem pod nazwą "Na drugi koniec tęczy z Ojcem Tadeuszem Chryja 2". Posłanka PiS została w tej sprawie przesłuchana w poniedziałek 17 czerwca.

"Podczas zgromadzenia (...) dopuszczono się czynów, które w moim odczuciu wyczerpywały znamiona kilku przestępstw" - pisze Sobecka w komunikacie opublikowanym na stronie Radia Maryja. Posłanka PiS zwraca uwagę m.in. na "wielokrotne znieważanie o. Tadeusza Rydzyka z powodu jego przynależności wyznaniowej wynikającej z kapłaństwa", czego dowodem według niej były okrzyki "Dla ciebie mamona jest błogosławiona".

Sobecka podkreśla też "wielokrotne nawoływanie do nienawiści na tle wyznaniowym (...) poprzez niszczenie, dziurawienie, biczowanie i kopanie oraz rozrywanie kukły, symbolizującej kapłana katolickiego". W komunikacie posłanka pisze także o "wielokrotnym obrażaniu" jej uczuć religijnych "poprzez profanowanie wizerunku Matki Boskiej, którą przedstawiono jako waginę" oraz wspomnianą kukłę księdza.

"W mojej ocenie wyżej wymienione działania były zamierzone. Świadczy o tym m.in. fakt, że uczestniczka trzymająca plakat znieważający Maryję, otwarcie mówiła co on przedstawia i tłumaczyła jego symbolikę. Natomiast odnosząc się do znieważania o. Dyrektora chodziło o celowe zdyskredytowanie jego osoby, poprzez rozpowszechnianie treści mogących pozbawić go zaufania publicznego niezbędnego do prowadzenia pracy duszpasterskiej i kierowania mediami katolickimi" - pisze Sobecka, zwracając uwagę, że organizatorki wydarzenia startowały w wyborach do Parlamentu Europejskiego - z list Lewicy razem i Wiosny.