Przedstawione okoliczności dotyczące pojazdu, w szczególności zaś charakter i zakres jego wad, uzasadniają skorzystanie przez kupującego z przysługującego mu na mocy przepisów art. 560 kodeksu cywilnego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z ujawnionymi wadami. Niewątpliwe jest, iż stanowią one wady istotne, co poza ich oczywistą niezgodnością z zapewnieniami sprzedawcy, potwierdza chociażby fakt, iż obecnie korygowanie wskazań przebiegu pojazdów stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, strony zobowiązane są zwrócić wzajemnie to co świadczyły w ramach umowy.

Czytaj także: Więzienie za cofnięty licznik w samochodzie

Po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, strony zobowiązane są zwrócić wzajemnie to co świadczyły w ramach umowy.

Autor jest adwokatem z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Klimonta z Puław