Do tej pory opłata wpływała na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będący w dyspozycji ministra sportu. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty składana była do właściwych urzędów skarbowych.

Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co – jak uznał rząd – negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty.

Z jednej strony oznacza to utrudnienie dla tych podmiotów, z drugiej – urzędy skarbowe nie mogły skutecznie kontrolować wpłat.

Nowe rozwiązanie ma być korzystne dla przedsiębiorców. Możliwe będzie dołączenie deklaracji DRA-1 do obsługiwanej przez urzędy skarbowe platformy www.e-deklaracje.gov.pl, a także przekazywanie jej przez internet (zamiast ręcznego wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego).

Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu