W ocenie warszawskiego sądu UOKiK nie ma kompetencji do nakładania kar w tym zakresie, może to robić wyłącznie sanepid.

Urząd nałożył w 2017 roku karę w wysokości 25 809 824 zł za reklamy preparatów RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior  produkowane przez firmę Aflofarm Farmacja Polska.  Zdaniem urzędu produkty te były prezentowane w reklamach w taki sposób, aby sprawiać, że mają właściwości lecznicze. Działo się tak za sprawą fabuły (np. w reklamach RenoPuren Zatoki Hot występowała aktorka, której dolegliwości związane z zatokami ustąpiły po spożyciu suplementu diety), scenografii (sugerującej, że bohaterka reklamy jest lekarzem), scenariusza reklamy (można było usłyszeć m.in. „Nie odwołujemy wizyt? – Nie, zatoki już w porządku, mam RenoPuren", pojawiały się napisy „oczyszcza zatoki", „podnosi odporność", „zdrowe zatoki na długo").

Czytaj też: UOKiK do konsumentów: suplementy to nie leki

UOKiK zlecił badania opinii wśród konsumentów, które miały odpowiedzieć na pytanie, jak odbierali oni kwestionowane reklamy. Wyniki potwierdziły, że znaczna część badanych myślała, że reklamowane produkty mają właściwości lecznicze.

– Badania potwierdziły, że konsumenci, oglądający reklamy RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior, byli wprowadzani w błąd. Myśleli, że reklamowane produkty mają właściwości lecznicze. A suplementy diety są żywnością. Nie leczą – mówił ówczesny prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. – Konsumenci nie potrafią odróżnić suplementu diety od leku, dlatego reklama musi rzetelnie informować o właściwościach produktu. Lek jest w świadomości odbiorców bardziej atrakcyjny od suplementu. Ponadto pod wpływem błędnych informacji rodzice mogli kupić dzieciom, które mają chore zatoki, RenoPuren Zatoki Junior, zamiast pójść do lekarza – dodał Niechciał.

Po decyzji UOKiK Aflofarm zmienił kwestionowane reklamy.

Zgodnie z decyzją Aflofarm został zobowiązany do publikacji na własny koszt oświadczeń o tym, że wprowadzał w błąd. Miały pojawić się w telewizji Polsat, TVP 1, na Youtube, gdy decyzja będzie prawomocna. Przedsiębiorca odwołał się jednak do sądu.

Wyrok zapadł 13 stycznia 2020 r., a 11 lutego 2020 r. opublikowano jego uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił pkt V decyzji prezesa UOKiK dotyczący kary.

- Przepis art. 103 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wyłącza spod kompetencji Prezesa UOKiK możliwość nakładania kar pieniężnych za bezprawne praktyki przeciwko zbiorowym interesom konsumentów. Zgodnie  z art. 104 ust. 1 kary pieniężne, o których mowa w art. 103, wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - stwierdził Sąd.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W pozostałej części decyzja Prezesa UOKiK została utrzymana w mocy, a to oznacza, że  Aflofarm musi pokryć koszt badania opinii (53 457 zł) zleconego przez UOKiK oraz koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Sygn. akt XVII AmA 12/18