Co z wstrzymaniem spłaty rat dla Getin Noble Banku

Prawnicy są podzieleni w kwestii skuteczności tymczasowego zabezpieczenia spłat kredytów frankowych po upadłości Getin Noble Banku.

Publikacja: 08.08.2023 13:34

Co z wstrzymaniem spłaty rat dla Getin Noble Banku

Foto: Adobe Stock

Wielu frankowiczów uzyskało sądowe wstrzymanie spłaty rat, teraz nie maja pewności co do skuteczności tych postanowień.

Marcin Kubiczek, syndyk Getin Noble Banku odpowiada nieco dyplomatycznie: - Kwestie skutków ogłoszenia upadłości dla postanowień o zabezpieczeniu reguluje art. 146 prawa upadłościowego i będzie to jeszcze przedmiotem szerokiej analizy prawnej co się z nimi dzieje, czy frankowicze będą musieli obecnie je spłacać.

Czy sądowe wstrzymanie spłaty kredytu jest dopuszczalne

Zgodnie z art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego.Jedno jest na razie pewne, że ocena prawna skutków ogłoszenia upadłości banku, który udzielił kredytu „frankowego” jest zupełnie nowym zagadnieniem szczególnie w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów polskich.

- Spodziewam się rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym tego, czy obecnie, na etapie postępowania upadłościowego, udzielanie zabezpieczeń poprzez wstrzymanie spłaty kredytu, jest możliwe. Uważam jednak, że sądowe wstrzymanie spłaty kredytu na etapie postępowania upadłościowego jest dopuszczalne, ponieważ tego rodzaju zabezpieczenia nie są skierowane do majątku będącego w upadłości banku. Pozbawianie konsumentów prawa do zabezpieczenia ich roszczeń tylko dlatego, że pozwany bank jest w upadłości, naruszałoby ponadto wynikającą z Dyrektywy 93/13/EWG zasadę skuteczności - skazuje Radosław Górski, radca prawny reprezentujący frankowiczów.

Czytaj więcej

Rola adwokata frankowicza w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku

"Umowy o kredyt indeksowany CHF zawierające niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne"

Podobnego zdania jest adwokat Marcin Szymański, też występujący po stronie frankowiczów: - Uważam, że zabezpieczenie polegające na czasowym wstrzymaniu płatności rat kredytu, nie jest skierowane do majątku upadłego (banku), a tylko takie są niedopuszczalne w świetle art. 146 prawa upadłościowego. Umowy o kredyt indeksowany CHF zawierające niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne od chwili zawarcia, a więc świadczenia spełniane przez konsumentów w ich wykonaniu są nienależne. Postanowienie o wstrzymaniu płatności rat kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, uniemożliwiają bankowi wykorzystywania swej pozycji do uzyskiwania od konsumentów nienależnych świadczeń. Jest to szczególnie ważne, gdy wobec niewystarczającego majątku upadłego banku konsumenci nie mają szans odzyskania spełnionych bez podstawy prawnej świadczeń.

Innego zdania jest adwokat Wojciech Wandzel, partner kancelarii w Kubas Kos Gałkowski: - Wykładnia art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego przy uwzględnieniu celów i charakteru postępowania upadłościowego skłania jednak do wniosku, że również postanowienia sądów polegające na wstrzymaniu obowiązku uiszczania rat kredytu nie są skuteczne wobec syndyka banku i masy upadłości. Nie przekonujące są pojawiające się w przestrzeni publicznej argumenty, że takie zabezpieczenia nie są skierowane do masy upadłości, a jedynie regulują stosunki stron na czas postępowania sądowego, bowiem dotyczą one wierzytelności o spłatę kredytu, która to wierzytelność wchodzi w skład masy upadłości. Oznacza to, że kredytobiorca, który uzyskał takie zabezpieczenie, będzie musiał spłacać kredyt walutowy.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy, były szef warszawskiego Sądu Upadłościowego.

Nie może budzić wątpliwości, że zabezpieczenia polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty raty, czy też zakaz skierowany do banku pobierania kwoty z rachunku bankowego klienta na poczet spłaty raty kredyty frankowego, dokonane przed ogłoszeniem upadłości są skuteczne. Wątpliwości może budzić, czy po ogłoszeniu upadłości banku możliwe jest skuteczne zabezpieczenie roszczenia. Kluczem jest ocena, czy zawieszenie płatności rat stanowi zabezpieczenie na majątku upadłego, czy też jednak nie dotyczy środków, które dopiero mają stać się majątkiem upadłego z chwilą wpłaty kolejnej raty kredytu (a zatem nie stanowią jeszcze majątku upadłego w rozumieniu art. 146 prawa upadłościowego, a co za tym idzie nie jest objęta zakazem ustanowienia zabezpieczenia uregulowanego w art. 146)

Czytaj więcej

Sprawy 10 tys. frankowiczów Getin Noble Banku w rękach syndyka


Wielu frankowiczów uzyskało sądowe wstrzymanie spłaty rat, teraz nie maja pewności co do skuteczności tych postanowień.

Marcin Kubiczek, syndyk Getin Noble Banku odpowiada nieco dyplomatycznie: - Kwestie skutków ogłoszenia upadłości dla postanowień o zabezpieczeniu reguluje art. 146 prawa upadłościowego i będzie to jeszcze przedmiotem szerokiej analizy prawnej co się z nimi dzieje, czy frankowicze będą musieli obecnie je spłacać.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów