TSUE: Lustrzane pytanie o wynagrodzenie banku za kapitał

Najważniejsze pytanie frankowe w TSUE, czy należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału skierowane w sprawie frankowiczów przeciw bankowi, ma drugą odsłonę w postaci pytania prejudycjalnego o takie wynagrodzenie w sprawie z pozwu banku przeciwko tym samym dwojgu frankowiczom. Jest to kluczowa nierozstrzygnieta do tej pory kwestia w tych procesach.

Publikacja: 28.12.2022 17:18

TSUE: Lustrzane pytanie o wynagrodzenie banku za kapitał

Foto: Adobe Stock

Pytanie zadał je Sąd Okręgowy w Warszawie, w osobie sędziego Michała Maja, autora pierwszego i drugiego pytania

Jak pisze w jego uzasadnieniu prawo polskie nie daje jednoznacznej i oczywistej odpowiedzi na pytanie, czy w razie spełnienia świadczenia pieniężnego na podstawie nieważnej umowy kredytu można domagać się zapłaty za bezumowne korzystania z kapitału (wykraczającego poza odsetki ustawowe za opóźnienie).

Choć wydaje się, że więcej argumentów przemawia przeciwko dopuszczalności dochodzenia takiego roszczenia, to nie można go jednoznacznie wykluczyć.

Obecne pytanie jest zadane na wypadek gdyby TSUE w sprawie pierwszego pytania wypowiedział się co do wynagrodzenie dla frankowiczów od banku, a nie od frankowiczów dla banku.

Czytaj więcej

Najpierw opinia Rzecznika TSUE. Frankowicze poczekają na kluczowy wyrok

W każdym razie w pierwszej sprawie na rozprawie 12 października br. TSUE zarządził sporządzenie przez rzecznika generalnego opinii do 16 lutego 2023 r. A to oznacza, że wyroku należy się spodziewać kilka miesięcy później.

A pytanie d TSUE brzmi: czy czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG, a także zasady skuteczności, pewności prawa i proporcjonalności, należy interpretować w ten sposób, że stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków, bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (kapitału kredytu) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może domagać się także innych świadczeń, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego, że został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści, poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy konsumentowi, a konsument odniósł korzyść polegającą na tym, że mógł czasowo korzystać z pieniędzy banku, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści, czasowo miał możliwość korzystania z pieniędzy banku nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych, wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla banku.

Sygnatura sprawy w TSUE: C-520/21, obecnego pytania: XXVIII C 527/22

Pytanie zadał je Sąd Okręgowy w Warszawie, w osobie sędziego Michała Maja, autora pierwszego i drugiego pytania

Jak pisze w jego uzasadnieniu prawo polskie nie daje jednoznacznej i oczywistej odpowiedzi na pytanie, czy w razie spełnienia świadczenia pieniężnego na podstawie nieważnej umowy kredytu można domagać się zapłaty za bezumowne korzystania z kapitału (wykraczającego poza odsetki ustawowe za opóźnienie).

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu