Rozporządzenie dotyczące roamingu wprowadziło zasadę „Roam Like At Home”, czyli “dzwoń jak z domu”. Chodzi o  zniesienie dopłat do roamingu na poziomie detalicznym w UE od 15 czerwca 2017 r. Rozporządzenie to miało wygasnąć 30 czerwca 2022 r. Dzisiejsza decyzja Parlamentu Europejskiego powoduje, że użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli nadal wykonywać połączenia podczas podróży zagranicznych na terenie UE bez dodatkowych opłat. Zapłacą tyle, ile płacą już w kraju.

Na sesji plenarnej w Brukseli posłowie poparli również zapis zakazujący ograniczania jakości usług połączenia komórkowego za granicą w stosunku do dostępnego w kraju, np. poprzez zmianę połączenia z 4G na 3G. Dostawcy usług roamingu będą zobowiązani do oferowania takiej samej jakości połączeń i szybkości w roamingu, jaka jest oferowana w kraju zamieszkania, o ile takie same warunki są dostępne w sieci w kraju, do którego udaje się dana osoba.

Kolejna zmiana dotyczy podróżnych i osób niepełnosprawnych. Będą miały zapewniony dostęp do służb ratunkowych bez dodatkowych opłat - zarówno w formie rozmowy telefonicznej, jak i wiadomości tekstowej, w tym przekazywania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej. Operatorzy będą również zobowiązani do udzielania informacji o europejskim numerze alarmowym 112.

Obywatele UE mają do czynienia z bardzo wysokimi opłatami roamingowymi podczas korzystania z połączeń komórkowych w krajach trzecich, dlatego posłowie PE wezwali do zawierania  „porozumień dwustronnych między operatorami w Unii a krajami trzecimi, zwłaszcza tymi bezpośrednio graniczącymi z Unią, w celu obniżenia kosztów hurtowych i detalicznych”.

Czytaj więcej

Roaming - nowe przepisy

Podczas negocjacji z ministrami państw członkowskich, europosłowie domagali się zniesienia dopłat za połączenia wewnątrzunijne (np. z Belgii do Włoch), ponieważ konsumenci są zdezorientowani i nie rozumieją różnicy między rozmowami w roamingu a połączeniami wewnątrzunijnymi. Koszty połączeń wewnątrzunijnych są obecnie ograniczone do 19 centów za minutę. Umowa przewiduje, że Komisja przeanalizuje tę kwestię i oceni, czy konieczne jest dalsze obniżenie progów cenowych.

Hurtowe opłaty roamingowe - czyli opłaty, jakie operatorzy pobierają od siebie nawzajem, gdy ich klienci korzystają z innych sieci - zostaną ograniczone do 2 euro za gigabajt (od 2022 r.) i będą stopniowo obniżane do 1 euro w 2027 r. Jeśli konsumenci przekroczą limity określone w umowie podczas korzystania z roamingu, wszelkie dodatkowe opłaty nie będą mogły być wyższe niż hurtowe pułapy roamingowe.

Przepisy przyjęte przez europosłów muszą być teraz formalnie zatwierdzone przez Radę.Dopiero wówczas wejdą w życie.