- Powiedzieli, że tyle chorób, co ja mam, to warto leczyć i że to będzie kosztowało 4 800 zł – miała usłyszeć od pracownika Centrum Medycznego Rehabilitacji i Fizjoterapii jedna z konsumentek, która zgłosiła się do miejskiego rzecznika konsumentów w Warszawie, ponieważ chciała rozwiązać umowę. Spółka wcześniej posługiwała się nazwą MedicalM2. Ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Kijowskiej 11. Firma telefonicznie zaprasza na „bezpłatne badania układu krążenia", na których sprzedaje pakiety medyczne.

Czytaj też:  Zaproszenie na badania - uważaj, to pokaz handlowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Centrum Medycznemu Rehabilitacji i Fizjoterapii.

– Ze skarg, które otrzymaliśmy, wynika, że konsumenci wystraszyli się złych wyników w zakresie stanu zdrowia, które prezentowali im pracownicy Centrum Medycznego i Rehabilitacji, dlatego zawierali umowy. Opracowaliśmy propozycje zmian dotyczące pokazów, którymi zajmuje się Komitet Społeczny Rady Ministrów. Chcemy, żeby każdy pokaz był zgłoszony Inspekcji Handlowej, organizator powinien podać też jego cel. Taki rejestr byłby jawny, każdy miałby do niego dostęp. Za złamanie tego obowiązku groziłaby kara grzywny – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarzuty UOKiK wobec Centrum Medycznego Rehabilitacji i Fizjoterapii dotyczą:

- ukrywania w zaproszeniach na badania tego, że po ich zakończeniu odbywa się sprzedaż pakietów medycznych - konsumenci w swoich skargach pisali m.in.: Udając się tam na zaproszenie telefoniczne nie miałam świadomości, że udaję się do firmy w celu zawarcia umowy. Była natomiast mowa o bezpłatnym badaniu określającym stan mojego układu krwionośnego i serca;

- bezpodstawnego sugerowania, że stan zdrowia konsumenta jest zły - badania wykonują pracownicy marketingu, a nie lekarz. Co więcej, wykorzystują urządzenie, które nie daje podstaw do stawiania diagnozy. Z relacji jednej z osób wynikało, że: Podczas spotkania przedstawiciel firmy przeprowadził badanie polegające na zapięciu na palcu dłoni czujnika, który przekazał do komputera wyniki. Na podstawie tego badania stwierdził, że mam niedotlenienie mózgu - niewydolność płuc i serca - problemy z sercem;

- wywierania presji, ponaglania, odwracania uwagi, aby konsument jak najszybciej zawarł umowę - oto  przykładowa skarga: "Zostałam zagadana tak, abym nie mogła zajrzeć do umowy (...) Podczas całej rozmowy nie miałam możliwości zapoznania się ani z umową ani z ofertą (...) Do banku w galerii handlowej zawiózł mnie kierowca. Po drodze dopytywał czy zamiast brać kredyt nie dysponuję taką gotówką w domu (...).";

- brak możliwości odstąpienia od umowy - CMRiF w umowach zawiera informację, że konsument nie może odstąpić od umowy, ponieważ dotyczy usług medycznych i została wykonana za jego zgodą. Jednak z analizy urzędu wynika, że umowy, które zawiera CMRiF, nie dotyczą świadczenia usług medycznych, tylko polegają na organizacji takich usług. Przedsiębiorca zapewnia do nich dostęp. W związku z tym nie ma do nich zastosowania wyłączenie w ustawie o prawach konsumenta. Konsument ma prawo więc zrezygnować z takiej umowy w ciągu 14 dni.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Ponadto, CMRiF powołuje się na to, że konsument nie może zrezygnować z pakietu, ponieważ usługa została wykonana. Zgodnie z prawem, dotyczy to sytuacji, gdy za wyraźną zgodą konsumenta przedsiębiorca w pełni wykona usługę przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. A CMRiF zawiera umowy nawet na 48 miesięcy, więc nie można tu mówić o całkowitym wykonaniu usługi w ciągu dwóch tygodni.

UOKiK przypomina konsumentom, że jeżeli zawarli taką umowę, to powinni zgłosić się do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które rzecznik przeanalizuje. Adresy i numery do rzeczników znajdą w internecie lub pod numerami: 801 440 220, 22 290 89 16.

Urząd informuje także, że obecnie bada kwestię odmowy odstępowania od umów o usługi medyczne. W toku są też działania w sprawie Centrum Medycznego św. Franciszka (inna nazwa: Mazowieckie Centrum Medyczne) oraz przeciwko NMedical (inna nazwa NovuMedical).