To jedno z nowych rozwiązań, które dzięki odciążeniu administracji sądowej od obsługi najprostszych spraw ma usprawnić prowadzenie upadłości konsumenckich.

Czytaj także: Co dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką

Nowa procedura ma dotyczyć przede wszystkim przypadków, w których dłużnik nie ma znaczącego majątku pozwalającego na spłatę wierzycieli.

Tak jak u przedsiębiorców o ogłoszeniu upadłości powinien decydować głównie stan niewypłacalności, a nie kwestia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do finansowej klapy.

Dzięki temu więcej dłużników będzie mogło skorzystać z upadłości konsumenckiej. Ich liczba zresztą od kilku lat rośnie. To jest zaś jeszcze jeden powód nowelizacji przepisów.

Bez zmian pozostaje katalog długów niepodlegających umorzeniu wskutek upadłości. Chodzi m.in. o alimenty czy odszkodowania wynikające z przestępstwa lub wykroczenia.

Większość przepisów ma zacząć obowiązywać po sześciu miesiącach od daty ich ogłoszenia.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu