Łącznie w głosowaniu wzięło udział 109 tysięcy osób. Większość – 57 proc., czyli 62,3 tys. – głosowała za  nazwaniem tak miejsca w pobliżu ambasady brytyjskiej.

Mieszkańcy mogli wskazać obszary w pobliżu konsulatu niemieckiego oraz między ambasadami litewskimi i belgijskimi, ale te opcje cieszyły się mniejszym zainteresowaniem.

Głosowanie rozpoczęło się po pojawieniu się w Moskwie placu Donieckiej Republiki Ludowej. Adres ten, także w wyniku głosowania mieszkańców, został przypisany do terytorium w pobliżu ambasady USA.

Czytaj więcej

Separatyści z Doniecka otwierają ambasadę w Moskwie

Ambasada amerykańska pozostawiła na swojej stronie poprzedni adres - zaułek Bolszoj Dziewiatyński, budynek 8 i zastąpiła go na stronie głównej współrzędnymi: 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.