„W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej,  Państwowy Inspektorat Regulacji Jądrowej Ukrainy wypowiada umowy międzynarodowe dotyczące współpracy między krajami w zakresie bezpieczeństwa jądrowego” – czytamy w komunikacie na stronie inspekcji na Facebooku.

Oznacza to wygaśnięcie umowy między Państwowym Komitetem Regulacji Jądrowej Ukrainy a rosyjskim Federalnym Urzędem Nadzoru Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego w sprawie wymiany informacji i współpracy w zakresie regulacji bezpieczeństwa w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, która została podpisana w Moskwie 14 sierpnia 2002 r.

Wygasła również umowa o współpracy między Ministerstwem Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Jądrowego Ukrainy a Rosyjską Federalną Służbą Nadzoru, podpisana w Wiedniu 19 września 1996 roku.

Odpowiednie dokumenty w tej sprawie podpisał Ołeh Korikow, p.o.  Państwowego  Inspektoratu Regulacji Jądrowej Ukrainy..

Decyzja została uzgodniona z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy oraz Ministrem ds. Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych.