Chodzi o nowelizację z 11 sierpnia 2021 r. ustaw o radiofonii i telewizji oraz o kinematografii. Rozszerzyła ona katalog podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie, zobowiązanych do zgłoszenia się do prowadzonego przez KRRiT wykazu dostawców audiowizualnych usług medialnych.

12 stycznia 2022 r. KRRiT ogłosiła informację o obowiązku wpisu do wykazu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawców platform udostępniania wideo. Wskazano, że za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że obecne przepisy bardzo szeroko określają liczbę podmiotów, które podlegają wymogowi rejestracji. Jak wskazują eksperci IAB Polska, problem może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy osób, na które po rejestracji zostaną nałożone kolejne obowiązki często nie przewidujące specyfiki modelu i treści produkowanych przez twórców.

Obecność w rejestrze wiąże się z takimi obowiązkami jak m.in. stosowanie zabezpieczeń technicznych chroniących małoletnich przed szkodliwymi treściami czy w niektórych przypadkach konieczność uiszczania opłaty audiowizualnej (tzw. "podatek od VoD").

RPO zwraca uwagę, że wśród twórców treści wideo są zarówno profesjonaliści, początkujący artyści, jak i tysiące amatorów, hobbystów i osób, dla których przychody z działalności internetowej są tylko dodatkiem do podstawowej działalności lub sposób na finansowanie pasji, którymi dzielą się w mediach społecznościowych.