Rzecznik rozpoczął swój dzień od spotkania i zapoznania się z jego zastępcami i odniósł się do wypowiedzi Ryszarda Terleckiego, który podkreślał, że ma nadzieję na to, że jeden z zastępców nowowybranego Rzecznika będzie miał poglądy zbieżne do jego partii. Wiącek podkreśla, że zależy mu na tym, by współpraca była jak najbardziej owocna i niosła skuteczną pomoc, dla tych, którzy jej potrzebują bez względu na partyjne wpływy.

W nawiązaniu do swoich zastępców, profesor poinformował, że przypomnieli mu oni o festiwalu POLandROCK, który rozpoczyna się już 29 lipca, a obecność biura RPO stała się już swego rodzaju tradycją. Prof. Wiącek mimo napięta kalendarza spotkań, planuję tę tradycję podtrzymać. 

Czytaj też:

Zastępca RPO prostuje słowa z wywiadu prof. Manowskiej

Rzecznik na "zarzut" braku reakcji na przeprowadzane w ciągu ostatnich lat reformy systemu sprawiedliwości  przez rządzących, odpowiedział, że jest im przeciwny i nie ocenia w pełni pozytywnie. Jednak ze względu na swoją aktywność zawodową w Naczelnym Sądzie Administracyjnym pragnął zostać w pełni niezależny od polityki, a swoje stanowiska i opinie wyrażał poprzez prace naukowe i swoją pracę jako członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Na pytanie czy w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają legalnie funckjonujący sędziowie, udzielał dyplomatycznej wypowiedzi, istnieją wątpliwości co do zasadności podstawy prawnej ich wyboru, jednak nawet jako Rzecznik nie ma fizycznych możliwości ani kompetencji, by zmienić ten stan i by sam Trybunał działał w pełni legalnie. 

Prof. Wiącek podkreślał jednak to, że polskie sądy respektują orzeczenia Trybunułu, jednak sama Izba Dyscyplinarna powinna zostać zawieszona, a jej sprawy przekazane innej izbie w celu zachowania bezpieczeństwa prawnego. 

Pytany o szanowanie praw osób mniejszości LGBT, odpowiedział, że chce pomagać każdej osobie, która czuje się dyskryminowana lub zagrożona ze względu na swoją orientację seksualną, wiarę lub światopogląd. To jest jedno z najważniejszych zadań rzecznika. 

Marcin Wiącek skomentował również tzw. Lex TVN, według niego procedura o koncesję powinna być zakończona na podstawie tych samych przepisów zgodnie z którymi została rozpoczęta. Inne rozwiązanie naruszałoby zasadę interesów w toku. "Jeżeli postępowanie o koncesję zostało wszczęte na aktualnych przepisach, to na nich też powinno zostać zakończone."

Rzecznik nie czuł się jednak kompetentny by skomentować wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Mariana Banasia, prezesa NIK-u ze względu na to, że nie zna szerszych okoliczności całej sytuacji. 

Profesor poinformował również, że swoją kadencję chciałby zacząć od spotkania z Komendantem Głównym Policji, którege celem byłoby określenie pewnych zasad jakie miałyby obowiązywać funkcjonariuszy podczas zatrzymań w czasie przede wszystkim pokojowych manifestacji. Często widzimy niestety brak pewnej wrażliwości i empatii w stosunku do zatrzymanych - chcę przeprowadzić szereg szkoleń i konsultacji właśnie z takiej wrażliwości. Nowy Rzecznik pragnie również przygotować raport omawiający problemy i ciężkie sytuacje, które spotkały obywateli podczas pandemii.