W swoich wystąpieniach nowowybrany RPO podkreślał, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej, a sam siebie ocenia jako samodzielnego i niezależnego. Ocena ta ma się nie zmienić podczas kadencji pięcioletniej kadencji Rzecznika.

Bezpośrednio po głosowaniu, prof. Marcin Wiącek zapowiedział, że wybrał credo na cały czas pełnienia nowej funkcji i będzie to ochrona godności każdego człowieka, który zgłosi się do jego biura z prośbą o pomoc. 

Za podstawowy cel, prof. Wiącek postawił sobie wsparcie osób, które z jakiegoś powodu są wykluczone z pełnego korzystania z życia w społeczeństwie, nie będzie dzielił ludzi ze względu na ich przekonania i światopogląd. Dodał, że szeroko otworzy drzwi biura RPO dla każdego, kto potrzebuje rady, wsparcia lub pomocy w działaniach procesowych.

Czytaj też:

Wybór nowego RPO w Senacie. Prof. Wiącek widzi sznase na kompromis ws. wyroku TSUE

W działalności rzecznika, prof. Wiącek chce wzmóc działania na rzecz takich praw obywatelskich jak prawo do życia w czystym środowisku, prawo do pokojowego demonstrowania swoich poglądów lub niezadowolenia, prawo do niezależnego i rzetelnego sądu, prawo do dóbr kultury, prawo do ochrony zdrowia.
Jednocześnie Marcin Wiącek podał, że nie zmienia się jego ocena wyższości prawa krajowego w stosunku do prawa Unii Europejskiej, jednak mimo to należy szukać kompromisu między postanowieniami wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a polskim rządem. 

Dzisiejsze głosowanie zakończyło wielomiesięczną batalię o wybór Rzecznika, ponieważ była to już szósta próba powołania następcy Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 r., ale pełnił funkcję do 15 lipca 2021 r., gdyż parlament nie zdołał wyłonić kolejnego Rzecznika.