W sobotę w Szczecinie zostanie ogłoszona decyzja o przekształceniu struktury Korpusu z dowództwa niskiej gotowości bojowej w dowództwo wysokiej gotowości bojowej. Co to oznacza?

- Otóż dotychczas Korpus miał 180 dni czasu do osiągnięcia zdolności do działania, teraz ten czas zostanie skrócony do 90 dni. Nie oznacza to jednak, że reakcja może nastąpić szybciej czyli np. w ciągu 30 dni - tłumaczy nam mjr Zbigniew Garbacz, z biura prasowego szczecińskiego Korpusu.

W Szczecinie na Wałach Chrobrego zostanie zorganizowana parada wojskowa. Podczas tej uroczystości przekazane zostaną również trzy wstęgi ISAF, honorujące udział żołnierzy Korpusu w misjach w Afganistanie (w 2007, 2010 i 2014 roku), nadane przez Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych w Europie.

Jak przypomina mjr Garbacz podniesienie gotowości bojowej Korpusu wynika z Porozumienia Trójstronnego podpisanego przez ministrów obrony Danii, Niemiec i Polski podczas walijskiego Szczytu NATO w Newport we wrześniu 2014 roku.

Z kolei z porozumienia podpisanego 5 lutego 2015 roku wynika, że liczba personelu Korpusu zwiększy się do około 400 stanowisk wojskowych. - Teraz w Korpusie służy ok. 200 żołnierzy - przypomina major Zbigniew Garbacz.

Szczeciński Korpus zwiększy się także o pięć nowych krajów członkowskich: Holandię, Grecję, Francję, Wielką Brytanię i Turcję. Dotychczas Korpus tworzony był przez 14 krajów. Nowa struktura Korpusu formalnie będzie obowiązywała od 1 czerwca 2015 roku.

- W konsekwencji Korpus znacznie zwiększy zakres obowiązków, szczególnie w rejonie Morza Bałtyckiego. Będziemy monitorowali sytuację na wschodniej flance Sojuszu - dodaje major. Precyzuje, że chodzi głównie o obszar bałtyckich członków NATO.

W przyszłym roku Korpus przejdzie tzw. certyfikację, czyli ćwiczenia, które sprawdzą możliwości dowodzenia Korpusu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny Korpus osiągnie pełną zdolność operacyjną. W konsekwencji będzie posiadał zdolność do dowodzenia Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), czyli tzw. szpicą.