Ponad 14 tys. celników pragnie wejść do mundurowego systemu emerytalnego, jakim objęci są m.in. policjanci, strażacy, funkcjonariusze ABW czy CBA. Dla nich oznaczałoby to wcześniejsze emerytury, ale dla państwa – większe wydatki.

– Celnicy powinni trafić do resortowego systemu, bo są jedyną służbą mundurową, która jest spod tego prawa wyjęta. To niesprawiedliwe – ocenia Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego PiS.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych jest już w Sejmie, wpłynął jeszcze w poprzedniej kadencji. Firmuje go szef Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy. – Projekt to efekt marcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że prawo nas dyskryminuje w zakresie uprawnień emerytalnych – mówi. Przypomina, że PiS wspierał ich przed Trybunałem.

Służbom mundurowym emerytury i renty płaci zakład budżetowy w MSW (to tam wpływają składki z wynagrodzeń), a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd Platformy i PSL nie pozwolił jednak celnikom uciec z ZUS. – Usłyszeliśmy, że w tamtej kadencji Sejmu to się nie uda – utyskuje Siwy.

Jarosław Zieliński, który reprezentował Klub PiS przed Trybunałem w sprawie emerytur celników, jest dziś wiceministrem spraw wewnętrznych, któremu służby mundurowe podlegają. – Wyroki Trybunału trzeba respektować i wykonywać, od tego tematu nie uciekniemy – mówi „Rzeczpospolitej".

Jak jednak podkreśla, nikt nie liczył, jakie byłyby koszty dla budżetu. – To nie jest łatwa kwestia, bo czy mamy zaliczyć każdemu celnikowi okres pracy wstecz? A co ze składkami w ZUS? Czy wszystkich funkcjonariuszy objąć systemem, czy tylko liniowych? To kwestie podstawowe – zastrzega Zieliński.

Także Sławomir Siwy nie potrafi powiedzieć, ile kosztowałaby reforma. Wie za to, skąd wziąć na nią pieniądze. – Na przykład z funduszy zgromadzonych przez celników w OFE; szacujemy, że to może być nawet 200 mln zł – wylicza.

– Jestem przeciwnikiem grabieży pieniędzy z OFE – mówi jednak Zieliński.

Według związkowców średnie wynagrodzenie w Służbie Celnej wynosi obecnie 3,5 tys. zł na rękę.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Na emeryturę celnicy przechodzą w wieku 67 lat. Mundurowi, do których chcieliby dołączyć, są tu uprzywilejowani. Idą na emeryturę po 15 latach pracy (dostają wtedy 40 proc. wynagrodzenia), a tylko ci, którzy wstępowali do służby od 2013 r., muszą czekać do 55. roku życia i mieć wysłużone 25 lat.

Ponadto mundurowa emerytura jest obliczana na znacznie korzystniejszych zasadach niż ta z ZUS – na podstawie średniej pensji z dziesięciu wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc.

Związkowcy wyliczają, że w ubiegłym roku 425 celników miało co najmniej 15-letni staż pracy, który uprawniałby ich do emerytury mundurowej. Zdaniem szefa Związku Zawodowego Celnicy PL niemal połowa funkcjonariuszy jest po pięćdziesiątce.

– Jesteśmy najstarszą wiekiem służbą mundurową, a mamy ścigać zorganizowaną przestępczość? Jak? To śmieszne – mówi.

Dodaje, że związkowcy proponują także inne zmiany. Chcieliby móc prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze, domagają się uszczelnienia granic i zatkania luk w podatku akcyzowym. – Dzięki temu celnicy mogliby odzyskiwać nawet 15 mld zł rocznie – zapewnia Siwy.