O zmianie na stanowisku przewodniczącego poinformowało Muzeum Getta Warszawskiego. Colette Avital, izraelska polityk, została wybrana na Przewodniczącą Rady Muzeum Getta Warszawskiego.

Avital urodziła się w Rumunii, ocalała z Zagłady, po II wojnie światowej wyjechała do Izraela. W latach 1999-2009 była posłanką Partii Pracy i Jednego Izraela w Knesecie. W 2007 roku kandydowała, jako pierwsza kobieta w historii, na prezydenta Izraela.

Podczas wieloletniej kariery dyplomatycznej Colette Avital była m.in. konsulem generalnym w Nowym Jorku. Jest Przewodniczącą Centrum Organizacji Ocalałych z Zagłady w Izraelu, która zrzesza 55 organizacji udzielających wsparcia Ocalałym. Odznaczona jest orderem Legii Honorowej.

Colette Avital zastąpiła Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski, który pozostaje w składzie Rady. W Radzie Muzeum Getta Warszawskiego zasiadają również: Anna Stupnicka-Bando, Barbara Blumenthal, ks. Mieczysław Cisło, Artur Hofman, Wacław Kornblum, dr Jan Kutnik, Małgorzata Naimska, Gideon Nissenbaum, Irene Kronhil-Pletka, Jarosław Sellin, Adam Struzik, Marian Turski.

Muzeum Getta Warszawskiego powstało w 2018 roku, obecnie pozostaje ono w organizacji. Jego misją jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej Polski. Siedzibą muzeum będzie zabytkowy kompleks budynków byłego szpitala dziecięcego, ufundowanego w 1878 roku przez rodziny żydowskich przemysłowców i filantropów Bersohnów i Baumanów.

Otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego jest planowane na koniec 2024 roku.