Do zakończenia postępowania układowego potrzeba już tylko postanowienia sądu o stwierdzeniu prawomocności. Choć spółki już dawno zostały przejęte przez grupę Spar postępowanie układowe wciąż trwa. Finał sprawy jest coraz bliższy, sąd Okręgowy w Poznaniu wydał bowiem orzeczenia o oddaleniu zażaleń na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układów dwóch z trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł: Grupa Piotr i Paweł oraz Piotr i Paweł Detal. W komunikacie firma podkreśla, iż rozpoznanie zażalenia w sprawie Piotr i Paweł S.A. jest zapewne kwestią kilku-kilkunastu dni.

Oznacza to definitywną i niepodważalną prawomocność postanowień o zatwierdzeniu – jednak konieczne będzie jeszcze wydanie postanowienia o stwierdzeniu prawomocności, co nastąpi w terminie 2-3 tygodni. Tym samym terminy spłaty układowej zaczną biec od momentu wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia o stwierdzeniu prawomocności. Zarząd spółek z Grupy Piotr i Paweł oczekuje na jak najszybsze stwierdzenie prawomocności o zatwierdzeniu układu.

- Oczywiście spółka wykona układ w terminie – co stanowi dla niej priorytet, mając na uwadze, że spore grono wierzycieli otrzyma kwoty istotne dla nich obecnie – w czasach pandemii. Naszą intencją jest jak najszybsze zakończenie postępowania układowego z wierzycielami i wypłacenie należnych im środków finansowych. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili – mówi Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sanacyjnego. - Czekamy na zakończenie formalności związanych z postępowaniem i wypłatę środków. Czekamy też na zakończenie sprawy Piotr i Paweł S.A. Wbrew naszym intencjom pandemia wydłużyła proces formalny, a złożone zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układów dodatkowo opóźniły możliwości wypłat dla wierzycieli. Mamy jednak nadzieję, że w najkrótszym możliwym czasie kolejne postanowienia sądów zakończą tę sprawę i pozwolą nam na realizację zobowiązań - dodaje.

Jak najszybsze sfinalizowanie sprawy układu jest kluczowe dla dalszej działalności firmy, którą przejęła sieć Spar, która chce też rozwijać liczbę sklepów w sieci. – Przeciąganie się procedury sądowej utrudnia działalność i wymusza ponoszenie dodatkowych kosztów – podkreśla zarząd Grupy Piotr i Paweł.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP – spłacą wierzytelności i powrócą do efektywnej działalności operacyjnej.