Europejska Agencja Statystyczna Eurostat poinformowała, że w 2020 r handel między UE a Chinami wyniósł 586 mld euro. Unia Europejska wyeksportowała towary i usługi do ChRL za 202,5 mld euro (+ 2,2 proc. w porównaniu z rokiem), a importowała chińskich towarów za 383,5 mld euro (+ 5,6 proc.). Ujemne saldo w obrotach Unii z Chinami jeszcze wzrosło w ujęciu rocznym do 181 mld euro (+20 mld euro).

Chiny stanęły na początku 2020 r w obliczu wybuchu epidemii koronawirusa, ale później chińska gospodarka ożyła, a konsumpcja w kraju rosła do końca roku. Zwiększyło to sprzedaż europejskich towarów na rynek chiński, głównie samochodów i dóbr luksusowych, podczas gdy wzrost importu z ChRL był wspierany przez silny europejski popyt na produkty medyczne i elektronikę.

Natomiast obroty handlu zagranicznego ze Stanami Zjednoczonymi spadły do 555 mld euro, przy czym eksport zmniejszył się o 13,2 proc., a import o 8,2 proc. Oprócz kryzysu związanego z koronawirusem negatywny wpływ na handel transatlantycki miały spory handlowe, w których obie strony nakładały cła.

Trzecie miejsce na liście zagranicznych partnerów handlowych UE zajęła Wielka Brytania, która opuściła Wspólnotę w ubiegłym roku. A w dziesiątce największych partnerów Wspólnoty są też Szwajcaria, Rosja, Turcja, Japonia, Norwegia, Korea Płd. i Indie.

Dodatnie saldo ma Unia z USA (+150,9 mld euro), Wielką Brytanią (110,3 mld euro); ze Szwajcarią jest to 33,8 mld euro, z Turcją 7,3 mld euro. Na plusie znajduje się też unijny handel z Norwegią i Koreą.