Eksport z Państwa Środka wzrósł w ciągu zeszłego roku o 29,9 proc., do 3,3 bln USD. Był on więc większy od brytyjskiego PKB. Zdołał on tak mocno urosnąć, pomimo niedoboru mikroprocesorów, który zakłócał produkcję w wielu chińskich fabrykach.

Nadwyżka w handlu z USA wyniosła w 2021 r. 396,6 mld USD i zwiększyła się w ciągu roku o 25,1 proc. W handlu z Unią Europejską nadwyżka wzrosła aż o 57,4 proc., do 208,4 mld USD.

Import do Chin zwiększył się w zeszłym roku o 30,1 proc., do 2,7 bln USD. Wzrósł on pomimo tego, że po raz pierwszy od 2001 r. Chiny kupowały mniej ropy na globalnych rynkach. Import tego surowca spadł o 5,4 proc.