Z badania firmy Market Side przeprowadzonego 13 marca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków wynika, że o wirusie słyszeli absolutnie wszyscy. Niestandardowa sytuacja wpływa też mocno na zachowania, które zmieniło  90 proc. Polaków. 3/4 badanych unika wychodzenia z domu oraz odwołuje spotkania. Ponad 60 proc. zrobiło większe zakupy, ale tylko 16 proc. mówi, że ma zgromadzone duże zapasy. Głównie na taki krok zdecydowali się młodsi badani, ci  wieku ponad 65 lat bardzo rzadko podejmowali takie decyzje. Tylko co dziesiąty twierdzi, że nie zmienił żadnych ze swoich działań.

Ogółem 97 proc. częściej myje ręce, a 72 proc. unika powitać przez podanie ręki. 56 proc. używa też płynów dezynfekujących, a 18 proc. używa jednorazowych rękawiczek.

Co piąty zatrudniony obecnie wykonuje pracę zdalnie, a 3 proc. zdecydowało się nawet przenieść w bezpieczniejsze miejsce i opuściło miejsce stałego zamieszkania.

Aż 62 proc. badanych ocenia obecne działania rządu zdecydowanie (22 proc.) lub raczej dobrze (40 proc.), a ocena 16 proc. jest negatywna. co piąty nie ma w tej kwestii zdania. Zdaniem 75 proc. działania rządu są odpowiednie do sytuacji.

Jeśli chodzi o oczekiwania co do dalszych działań to większość mówi o zakupie większej liczby respiratorów oraz zakazu organizowanie większych zgromadzeń. Zdaniem 80 proc. także msze powinny zostać całkowicie odwołane.

Ważny jest także zdrowy rozsądek.

W „Rzeczpospolitej” otworzyliśmy dostęp do treści dotyczących koronawirusa.

Czytaj więcej www.rp.pl/koronawirus