Starzejemy się znacznie szybciej niż inne społeczeństwa w Europie

W ciągu dekady w Polsce – w porównaniu do innych krajów UE – w stosunku do pracujących najszybciej zwiększała się liczba osób w podeszłym wieku.

Publikacja: 15.02.2024 14:00

Polska ma najwyższy wzrost wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej

Polska ma najwyższy wzrost wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej

Foto: Adobe Stock

Polska ma najwyższy wzrost wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej – podał Eurostat. Oblicza się go, porównując liczbę osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata).

Dla UE na początku zeszłego roku było to 33,4 proc. Najwyższy wskaźnik w zeszłym roku policzono dla Portugalii (38 proc.), Włoch i Finlandii (po 37,8 proc.). Najniższe wskaźniki odnotowano w Luksemburgu (21,5 proc.), Irlandii (23,2 proc.) i na Cyprze (24,7 proc.).

Czytaj więcej

Katastrofa demograficzna w Polsce już się zaczęła

Polska ze wskaźnikiem 29,3 proc. jest na dziewiętnastym miejscu. Jednak to właśnie u nas wzrósł on o ponad 10 pkt proc. w czasie dekady. Nieco tylko wolniej sytuacja zmienia się w Bułgarii (+9,2 pkt. proc.) i Chorwacji (+9,0 pkt. proc.). Najmniej zaś proporcje zmieniają się w Luksemburgu (+1,3 pkt. proc.), na Malcie (+2,0 pkt. proc.) i Austrii (+2,8 pkt proc.). Przeciętnie zaś w UE wskaźnik wzrósł o 5,7 pkt proc. w ciągu dekady.

Starzejemy się coraz szybciej

Kilka tygodni temu GUS podał, iż na 100 osób w wieku produkcyjnym w zeszłym roku przypadało 40 osób w wieku emerytalnym. Zaś w 2000 r. były to 24 osoby. Według wstępnych danych GUS w końcu 2023 r. liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wyniosła ponad 8,7 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wzrósł do 23,3 proc. (z 14,8 proc. w 2000 r.).

Czytaj więcej

Starsi kandydaci mają pod górkę przy szukaniu nowej pracy

Pod koniec grudnia w wieku produkcyjnym było prawie 22,0 mln osób (tj. o 202 tys. mniej niż przed rokiem). W zeszłym roku po raz kolejny zwiększyła się różnica pomiędzy wielkością grup najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Dzieci i młodzież stanowią o 5 pkt proc. mniej niż najstarsi – 18,3 proc. społeczeństwa. W 2000 r. najmłodsi stanowili 24,4 proc. społeczeństwa, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 14,8 proc.

Inni przeciętnie są starsi od nas

Eurostat podał także, że na początku zeszłego roku średni wiek ludności UE to 44,5 lat. Połowa ludzi w UE miała więcej lat, a połowa była młodsza. Mediana wieku ludności UE wzrosła o 2,3 roku od 2013 r., kiedy wynosiła 42,2 lat.

Czytaj więcej

Wzbiera fala popytu na domy dla seniorów. Jest ich za mało

W poszczególnych krajach wahała się od 38,4 lat na Cyprze do 48,4 lat we Włoszech. W Polsce były to 42 lata, o prawie 7 lat więcej niż w 2000 r. Wiek środkowy dla mężczyzn to prawie 41 lat, a dla kobiet – 44 lata (w 2000 r. było to odpowiednio ponad 33 i 37 lat). Mieszkańcy wsi są przeciętnie o 2 lata młodsi od ludności miast, dla której mediana wieku wynosi 43 lata.

W latach 2013–2023 mediana wieku wzrosła we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Malty i Szwecji, gdzie spadła (odpowiednio -0,4 i -0,1 roku), oraz Niemiec, gdzie się nie zmieniła.

Polska ma najwyższy wzrost wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej – podał Eurostat. Oblicza się go, porównując liczbę osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata).

Dla UE na początku zeszłego roku było to 33,4 proc. Najwyższy wskaźnik w zeszłym roku policzono dla Portugalii (38 proc.), Włoch i Finlandii (po 37,8 proc.). Najniższe wskaźniki odnotowano w Luksemburgu (21,5 proc.), Irlandii (23,2 proc.) i na Cyprze (24,7 proc.).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Norweski fundusz: ponad miliard euro/dolarów zysku dziennie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Gospodarka
Pozytywne sygnały z niemieckiej gospodarki
Gospodarka
Ban na szybkie pociągi i hotele za niespłacane długi
Gospodarka
Polska rozwija się tak, jakby kryzysów nie było
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Gospodarka
prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Im starsze społeczeństwo, tym więcej trzeba pieniędzy na zdrowie