Umowa koalicyjna. Program gospodarczy koalicji KO, 3D i Nowa Lewica

Białą księgę finansów państwa, ich przegląd i naprawę, ustabilizowanie i obniżenie podatków, ułatwienia dla biznesu, wsparcie budowy mieszkań, działania na rzecz zahamowania zmian klimatu i wzmocnienie samorządów – zapowiada umowa koalicyjna.

Publikacja: 10.11.2023 17:36

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (C), przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia (

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (C), przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia (L), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (2L) oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (2P) i Robert Biedroń (P) podczas uroczystości parafowania umowy koalicyjnej w Senacie w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Duża część umowy koalicyjnej podpisanej w piątek przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy dotyczy gospodarki.

Finanse, podatki, biznes

Koalicjanci zapowiadają w niej działania na rzecz przywrócenia transparentności finansów państwa oraz zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli. „Strony koalicji będą dążyć do poprawy stanu finansów publicznych. Pierwszym krokiem będzie publikacja Białej Księgi finansów państwa” – czytamy w umowie koalicyjnej.

Zapowiada ona także przegląd powołanych przez rządy Zjednoczonej Prawicy instytucji, m.in. pod kątem ich przydatności i kosztów funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pełny tekst umowy koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy

Koalicja zapowiada ponadto szybki powrót przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi. „Stabilny, przyjazny i sprawiedliwy system podatkowy to warunek niezbędny dla zwiększenia stopy inwestycji w gospodarce” – przekonują sygnatariusze umowy. Jednym z najważniejszych narzędzi dla osiągnięcia tego celu ma być zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym.

Strony koalicji zadeklarowały gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, w celu pobudzenia aktywności zawodowej i wsparcia rodzin. Praw 16 mln pracowników bronić ma dofinansowana Państwowa Inspekcja Pracy.

W umowie znalazła się zapowiedź przywrócenia korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Jej autorzy zauważają, że ostatnie lata stały pod znakiem wojny wypowiedzianej przez rządzących polskim przedsiębiorcom. „Bez odbudowy ducha przedsiębiorczości powrót na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego, skutkującego wyższymi wynagrodzeniami, nie będzie możliwy. Odbudujemy zaufanie pomiędzy państwem a przedsiębiorcami” – obiecują koalicjanci.

Deklarują także odejście od opresyjnego systemu podatkowo — składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. -„Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowe pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS. Zapewnimy kasową metodę rozliczania podatku PIT przed przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, odprowadzających składki za siebie, wprowadzimy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne” – wyliczają ułatwienia dla biznesu sygnatariusze umowy.

Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Ma temu służyć wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. „W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego” – twierdzą koalicjanci. I zapewniają, że będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez państwo.

Rolnictwo, mieszkania, klimat

Spory rozdział umowy dotyczy zabezpieczenia interesu polskich rolników. „Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do powstania negatywnych zjawisk na rynkach rolnych. Niekontrolowany napływ produktów na nasz rynek spowodował wielomilionowe straty polskich producentów. Dlatego będziemy podejmować działania na rzecz polskich rolników m.in. poprzez budowę nowej infrastruktury logistycznej, takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Będziemy wspierać polską produkcję np. wprowadzając obowiązek flagowania produktów oraz aktywnie pilnować interesów tego kluczowego sektora na arenie międzynarodowej” – zapowiadają koalicjanci.

Czytaj więcej

Przyszły rząd: Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

Obiecują też działania na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, a także na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Wprowadzony ma być maksymalnie 30-dniowy, egzekwowalny, termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności. Powstanie ponadto fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników.

Umowa zapowiada działania na rzecz zwiększenia dostępności mieszkań. - Jest to jedno z głównych wyzwań, przed jakim stoi nasz kraj. W tym miejscu koalicjanci krytykują nieodpowiedzialną i nieudolną – ich zdaniem – politykę ustępującego rządu i NBP. Chcą stworzyć warunki dla istotnego przyspieszenia tempa oddawania nowych mieszkań: własnościowych, dostępnych na najem realizowany także przez samorządy oraz mieszkań socjalnych i komunalnych. - Państwo będzie też wspierać samorządy w remontach pustostanów na cele mieszkaniowe - zapowiadają.

W umowie znalazł się też bardzo obszerny rozdział dotyczący działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Chodzi o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Służyć temu ma m.in. uwolnienie potencjału lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, biogazowni. Koalicjanci obiecują opracowanie założeń dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej wraz z określeniem sposobu jego finansowania. W umowie jest też zapowiedź modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. „W celu zapewnienia źródeł finansowania tych przedsięwzięć, doprowadzimy do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przeznaczymy całość wpływów z systemu handlu emisjami ETS na inwestycje w transformację energetyczną” – czytamy w umowie.

Jest w niej także mowa o decentralizacji państwa. „Uważamy, że powierzenie samorządom odpowiednich kompetencji wraz z zapewnieniem im stosownych środków finansowych zapewnia zarządzanie maksymalnie blisko ludzi” – piszą koalicjanci.

Zapowiadają wzmocnienie dochodów własnych samorządów, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT oraz ponowne przyznanie im decyzyjności w tych obszarach, w których w ostatnich latach ją utraciły. „Odblokujemy środki z KPO, które pozwolą wreszcie samorządom na swobodne planowanie kluczowych inwestycji. Skończymy z polityką „tekturowych czeków”, jaką uprawiali nasi poprzednicy. Położymy kres praktyce nadużywania instrumentów nadzoru wobec samorządu” – obiecują sygnatariusze umowy.

Duża część umowy koalicyjnej podpisanej w piątek przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy dotyczy gospodarki.

Finanse, podatki, biznes

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Zdążyć przed powtórką katastrofy. Rząd chce naprawić Odrę, ale ma długie terminy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Gospodarka
Macron wzmocnił ekstremistów i zafundował krajowi impas
Gospodarka
Długa lista lęków Polaków związanych ze zdarzeniami losowymi
Gospodarka
Polska w ogonie unijnej innowacyjności. Raport Komisji Europejskiej
Gospodarka
Sankcje UE nie zaszkodziły jeszcze Moskwie. Ale zaszkodzą