Wskaźnik nastrojów konsumentów liczony przez Uniwersytet z Michigan zwiększył się ostatecznie do 84,9 pkt ze wstępnych 83 z połowy miesiąca i wobec 76,8 pkt w lutym. Poprawa o 8,1 punktów była największa od podobnej w maju 2013, wskaźnik doszedł do najwyższego poziomu od marca 2020, kiedy zaczął się jego spadek wraz z narastaniem pandemii — pisze Reuter.

Ocena obecnej i przyszłej sytuacji konsumentów poprawiła się wyraźnie, a wiara w lepszą przyszłość okazała się największa od kilkunastu lat. Wskaźnik oczekiwań doszedł do 79,7 pkt wobec 70,7 pkt w lutym, różnica 9 punktów była największa od kwietnia 2009. Ocena obecnych warunków wzrosła do 93 pkt z 86,2.