Wybory członków Rady Giełdy w ostatnich czasach budzą wiele emocji. O swojego reprezentanta w tym organie walczą m.in. drobni inwestorzy reprezentowani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W 2020 r. Stowarzyszenie straciło swojego przedstawiciela w Radzie Giełdy, kiedy Skarb Państwa nie poparł kandydatury prof. Krzysztofa Jajugi. To właśnie Skarb Państwa, dzięki uprzywilejowaniu akcji ma decydujący głos na walnych zgromadzeniach GPW. Teraz czas na kolejną próbę sił.